Leerlingenbegeleidingsteam 

De zorg voor de leerlingen beperkt zich niet tot de begeleiding van het studiewerk. Wanneer een leerling zich niet zo goed voelt (en meestal heeft dit ook gevolgen voor het studeren) willen we daar mee verbetering in brengen. Dat is de taak van de leerlingenbegeleiding.
Elke leerkracht heeft hierin zijn eigen verantwoordelijkheid. De klastitularis en de vakleerkrachten kunnen mee de dagelijkse problemen oplossen. Door studiedagen en concrete ervaringen met zorgleerlingen hebben zij reeds een hoop deskundigheid opgebouwd (bijvoorbeeld rond dyslexie, een visuele handicap, autismespectrum).

Wanneer het probleem wat omvangrijker is, wordt het leerlingenbegeleidingsteam ingeschakeld. Zij zoeken samen met alle betrokken partijen (ouders, leerling, leerkrachten, begeleiders) naar een oplossing.

Deze mensen hebben door hun bijzondere aandacht voor het welzijn van de leerlingen, een hele reeks hulpmiddelen en adviezen klaar. Op onze school gaat het over

Eerste graad:
  • Joke Van Doorne en Carmen Biesemans leerlingbegeleiders
  • Cynthia Verlee, CLB-medewerker
  • Lode Corveleyn, directeur
  • Lieven De Wolf, graadcoördinator
Bovenbouw Humaniora:
  • Carmen Biesemans, leerlingbegeleider
  • Cynthia Verlee, CLB-medewerker
  • Kristof De Lange, directeur
  • Kristof Slowack en Jeroen Decuyper, graadcoördinatoren
  • Toon van Damme, tuchtbegeleider
Zij overleggen wekelijks over welke stappen er kunnen gezet worden om een probleem op te lossen.
broederscholen logo
adres
Broederschool Humaniora
Nieuwstraat 75-91, 9100 Sint-Niklaas
KBO 0415 245 221 RPR Gent, afd. Dendermonde
contact
Secretariaat
03 780 92 00
info@humaniora.broeders.be