Het C.L.B. op school

Wie zijn de C.L.B.-medewerkers?

  • Cynthia Verlee (onthaalmederwerker)
  • Steffi De Ruyte (verpleegkundige)
  • dr. Iris Van Acker (arts)

Waarvoor kan je bij hen terecht?

  • vragen/problemen in verband met studiekeuze
  • vragen in verband met leer- of studieproblemen
  • problemen van meer persoonlijke aard
  • problemen van medische aard

C.L.B.-verantwoordelijken voor onze school

Cynthia Verlee is het aanspreekpunt voor het C.L.B. in onze school. Naargelang het probleem kunnen echter ook de andere medewerkers worden ingeschakeld. Je kan mevrouw Verlee bereiken
  • door aan een leerkracht of op het leerlingensecretariaat te melden dat je haar wil spreken
  • door contact op te nemen met de CLB-vestiging op het telefoonnummer 03 316 20 00
  • door haar te e-mailen op cverlee@vclbwaasdender.be.

Website van C.L.B. Waas en Dender

broederscholen logo
adres
Broederschool Humaniora
Nieuwstraat 75-91, 9100 Sint-Niklaas
KBO 0415 245 221 RPR Gent, afd. Dendermonde
contact
Secretariaat
03 780 92 00
info@humaniora.broeders.be