CLIL

Wat is CLIL? 

CLIL is de afkorting van Content and Language Integrated Learning. De leerinhouden van een niet-taalvak, zoals aardrijkskunde of economie, worden hierbij geïntegreerd met het verwerven van een vreemde taal. De vreemde taal is op onze school het Engels.

Een CLIL-les wordt niet simpelweg in het Engels gegeven. Onze CLIL-leraar aardrijkskunde zal Engels én Nederlands gebruiken in de aardrijkskundeles, en zal de leerlingen ook taalactiviteiten aanbieden. Hierdoor verwerven de jongeren tegelijkertijd kennis en vaardigheden zowel voor aardrijkskunde als voor de nieuwe taal Engels. De CLIL-leerlingen bereiken voor het zaakvak ook dezelfde doelstellingen als de niet-CLIL-leerlingen.
 
Wil u meer weten over de troeven van CLIL-onderwijs?
Klik hier om onze folder te downloaden 
 

In welke studierichtingen kan je CLIL volgen? 

In het schooljaar 2019-2020 bieden we CLIL aan in de volgende leerjaren/studierichtingen. De CLIL-vakken staan ook telkens vermeld.
 
 leerjaar  studierichting  CLIL-taal  CLIL-vakken 
 1  moderne  Engels aardrijkskunde 
 1  Latijnse  Engels aardrijkskunde 
 1 bedrijfseconomie   Engels geschiedenis 
 2  moderne wetenschappen  Engels aardrijkskunde en geschiedenis
 2  Latijn  Engels aardrijkskunde en geschiedenis
 3 en 4 economie A  Engels geschiedenis
 3 en 4  economie B  Engels geschiedenis
 3 en 4 wetenschappen  Engels geschiedenis
 3 en 4  Latijn  Engels geschiedenis
5 en 6  economie - moderne talen  Engels  economie
5 en 6  economie - wetenschappen  Engels  economie
5 en 6  economie - wiskunde  Engels  economie
5 en 6  wetenschappen - wiskunde (6 uur wiskunde)  Engels  STEM
5 en 6  alle studierichtingen  Engels  keuzemodules
 
 

Keuzevrijheid en voorkennis

Het is niet noodzakelijk om de schooljaren tevoren al CLIL te hebben gevolgd, je kan altijd instappen.
 
Elke school die CLIL aanbiedt, is verplicht om ook een Nederlandstalig traject in te richten. De leerlingen hebben dus de keuze, maar maken die keuze wel voor een volledig schooljaar.
 

Wie onderwijst zo'n CLIL-vak?

Niet alle leerkrachten mogen deze onderwijsvorm gebruiken: de overheid legt strenge eisen op. De leerkrachten moeten
  • een diploma Engels hebben waaruit blijkt dat ze het hoge niveau C1 hebben op de Europese taalbeheersingsschaal
  • een opleiding gevolgd hebben waarin ze de specifieke methodiek van het CLIL-onderwijs onder de knie kregen.
Onze CLIL-leraren voldoen uiteraard aan die voorwaarden.
 

Meer informatie

Wil u meer weten over CLIL-onderwijs en de troeven ervan? Klik hier om onze folder te downloaden.
 
 
Of bekijk het filmpje van april 2017, waarin je onze eerstejaars in actie ziet en hun beleving hoort, net als die van hun ouders. Je kan ook een filmpje bekijken van een CLIL-les economie in het vijfde jaar.
 
broederscholen logo
adres
Broederschool Humaniora
Nieuwstraat 75-91, 9100 Sint-Niklaas
KBO 0415 245 221 RPR Gent, afd. Dendermonde
contact
Secretariaat
03 780 92 00
info@humaniora.broeders.be