Financieel

De schoolrekening

Bij het begin van het schooljaar koopt u de schoolboeken aan via een online-bestelling. Na betaling kan u eind augustus de boeken op school afhalen.
 
Gedetailleerde rekening voor uitgaven tijdens het schooljaar bezorgen we u
  • vóór de kerstvakantie
  • voor de paasvakantie
  • begin juni.
Om praktische redenen bezorgt de school aan de leerlingen
  • de schoolagenda
  • taken- en overhoringsblaadjes
  • het tekenpapier
  • uniforme sportkledij (t-shirt en korte broek).
De vakleraars bepalen het aantal en het model van de te kopen schriften en mappen.
 

Gespreide betaling 

Wie dat wenst, kan op aanvraag gespreid betalen.
 

Annulatiefonds

Iedere betaalde activiteit (excursies, toneelvoorstellingen, sprekers, …) wordt via de schoolrekening verrekend. Als leerlingen door omstandigheden niet aan de betreffende activiteit kunnen deelnemen, zullen de gemaakte kosten toch betaald moeten worden. Om dit soort tegenvallers op te vangen, kan iedereen zich aansluiten bij een annulatiefonds dat werkt volgens het principe van een annuleringsverzekering.
 
U betaalt dan, in het begin van het schooljaar, een zeer klein bedrag via de schoolrekening. Indien een leerling niet aanwezig kan zijn op een te betalen schoolactiviteit, dan hoeft hij/zij de kosten van die activiteit toch niet te betalen, mits het een gewettigde afwezigheid betreft.
 
We organiseren ook meerdaagse (eventueel buitenlandse) excursies, al dan niet tijdens de lesuren. Deze worden, gezien de hogere prijs, niet door het annulatiefonds gedekt.
 
 


broederscholen logo
adres
Broederschool Humaniora
Nieuwstraat 75-91, 9100 Sint-Niklaas
KBO 0415 245 221 RPR Gent, afd. Dendermonde
contact
Secretariaat
03 780 92 00
info@humaniora.broeders.be