Wanneer inschrijven voor het schooljaar 2021-2022? 

1ste jaar
 • 1 april t.e.m. 28 april
 • 29 april t.e.m. 5 mei
   
  • Verwerking van de aanmeldingen
 • Bekendmaking van het resultaat
   
 • 8 mei t.e.m. 2 juni
  • Inschrijven met ticket tijdens de schooluren
  • in de nieuwbouw van de eerstegraadsschool, Kroonmolenstraat 8
 • vanaf 31 mei  
  • vrije inschrijvingen
  • enkel na afspraak
 • vanaf 30 juni
  • Intakegesprek in de school
  • Getuigschrift lagere school, adviesformulier, zorgformulier en rapport meebrengen
U kan een afspraak maken via
 • telefoonnummer: 03 361 16 61
 • e-mail: info@1stegraad.broeders.be

2de tot en met 6de jaar  
 
Inschrijvingen voor het tweede tot en met het zesde middelbaar kunnen vanaf 26 april 2021.
De inschrijvingen verlopen digitaal via een link op de startpagina van de website.
 • 2de jaar
  • telefoonnummer: 03 361 16 61
  • e-mail: info@1stegraad.broeders.be
 • 3de t.e.m. 6de jaar
  • telefoonnummer: 03 780 92 00
  • e-mail: info@humaniora.broeders.be
 
algemeen

Als er werd ingeschreven vóór het einde van het schooljaar, dan dient u deze inschrijving nog te bevestigen door het in 2020-2021 behaalde getuigschrift of attest (rapport) binnen te brengen en de inschrijvingsgegevens te vervolledigen. Pas dan is de inschrijving definitief!

Bij inschrijving verklaren de ouders zich akkoord met het opvoedingsproject en het schoolreglement.

Wat breng je mee wanneer je je wil inschrijven in onze school?
 • je identiteitskaart
 • je rapport met behaald attest van het afgelopen schooljaar (indien mogelijk)
 • kandidaat leerlingen voor het eerste jaar A: je origineel getuigschrift van het basisonderwijs
 • klevertje ziekenfonds
 • eventuele advies van het CLB en andere attesten
broederscholen logo
adres
Broederschool Humaniora
Nieuwstraat 75-91, 9100 Sint-Niklaas
KBO 0415 245 221 RPR Gent, afd. Dendermonde
contact
Secretariaat
03 780 92 00
info@humaniora.broeders.be