Wanneer kan je je inschrijven? 

De regelgeving voorziet verschillende inschrijvingsperiodes.
 • Voor het 2de tot en met 6de jaar kan u inschrijven vanaf 16 april 2018. Dit kan gebeuren na afspraak tijdens de schooluren.
 • Leerlingen die zich willen inschrijven voor het 1ste jaar en die al een broer of zus op school hebben, kunnen genieten van een voorrangsregeling. Dit geldt ook voor kinderen van personeelsleden die zich in het 1ste jaar willen inschrijven. Deze leerlingen kunnen zich met voorrang inschrijven van 19 maart tot en met 30 maart 2018. Dit kan gebeuren na afspraak tijdens de schooluren.
 • Van 16 april tot en met 4 mei 2018 kunnen leerlingen zich inschrijven voor het 1ste jaar - de school moet dan rekening houden met voorbehouden plaatsen voor indicator- en niet-indicatorleerlingen. Indien u tijdens deze periode komt inschrijven en een studietoelage ontvangt, gelieve hiervan dan een bewijsje mee te brengen (bv. een rekeninguittreksel).
  • Op 16 april schrijven we vanaf 8 uur in in volgorde van aanmelden op de school.
  • Van 17 april tot en met 4 mei kan u tijdens de schooluren inschrijven na afspraak. Gelieve hiervoor een afspraak te maken (contactgegevens zie hieronder).
 • Vanaf 5 mei 2018 (opendeurweekend) gelden geen voorrangsregels meer en kan iedereen zich inschrijven voor alle jaren. Dat kan vanzelfsprekend dus ook tijdens de opendeurdagen. Op schooldagen kan u inschrijven na afspraak tijdens de schooluren.
Ouders moeten zich persoonlijk op school melden om hun zoon of dochter in te schrijven, de inschrijvingen gebeuren niet online. Een ouder kan desgewenst een andere volwassene volmacht geven om zoon of dochter in te schrijven:
 • die volwassene moet beschikken over een gedateerde en ondertekende volmacht van de ouders
 • die volwassene moet beschikken over kopies van de identiteitskaarten van de ouders
 • die volwassene mag slechts volmacht hebben om één kind of meerdere kinderen van dezelfde leefentiteit in te schrijven.
Om een afspraak te maken: contacteer onze secretariaatsmedewerkers:
 • voor een inschrijving in het 1ste of 2de jaar: Ilse Cleyman (03 780 92 09, cli@broeders.be) of Mieke Verschelden (03 780 92 09, vez@broeders.be)
 • voor een inschrijving in het 3de-4de-5de-6de jaar: Sophie Van Dorsselaer (03 780 92 02, vds@broeders.be).
Vlak voor en tijdens de grote vakantie kan u zonder afspraak inschrijven
 • donderdag 28 juni van 16 tot 20 uur
 • vrijdag 29 juni van 13.30 tot 20 uur
 • zaterdag 30 juni van 10 tot 14 uur
 • van maandag 2 juli tot en met donderdag 5 juli, telkens van 10 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur
 • op weekdagen van donderdag 16 augustus tot en met vrijdag 24 augustus, telkens van 10 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur, op vrijdagen tot 20 uur.
Om een vlotte organisatie mogelijk te maken, vragen wij u om zo snel mogelijk in te schrijven, ten laatste op 24 augustus. Na 24 augustus kan inschrijven nog enkel na afspraak.
Als er werd ingeschreven vóór het einde van het schooljaar, dan dient u deze inschrijving nog te bevestigen door het in 2017-2018 behaalde getuigschrift of attest  binnen te brengen.  Pas dan is de inschrijving definitief.
 
Bij inschrijving verklaren de ouders zich akkoord met het opvoedingsproject en het schoolreglement.  Die documenten vindt u via het menu multimedia > documenten.
broederscholen logo
adres
Broederschool Humaniora
Nieuwstraat 75-91
9100 Sint-Niklaas
contact
Secretariaat
03 780 92 00
info@humaniora.broeders.be