Hoe inschrijven?

Leerlingen die willen inschrijven voor het eerste middelbaar.
Aanmelden via www.naarhetsecundair.be
Voor alle andere jaren maak je op voorhand een afspraak met de school. 
 
Wat breng je mee bij een inschrijving?
Voor leerlingen die voor het eerste jaar willen inschrijven:
  • je rapport van het 6de leerjaar
  • je getuigschrift van basisonderwijs (door jou ondertekend)
  • je identiteitskaart (als je die nog niet hebt, is je SIS-kaart of een ander document waarop je rijksregisternummer staat ook goed)
  • als je school het je uitreikte: je zorgfiche
  • als het CLB het je uitreikte: je verslag buitengewoon onderwijs
  • indien je een studietoelage ontvangt: een bewijsje dat je die toelage ontvangt (bv. een rekeninguittreksel).
Voor leerlingen die voor een hoger jaar willen inschrijven:
  • je rapport van het vorige schooljaar
  • het attest dat je behaalde (staat wellicht op je eindrapport)
  • je identiteitskaart.  
Indien je je al inschrijft vóór je je getuigschrift of attest hebt behaald, dan breng je dat document in de grote vakantie nog binnen.  Pas dan is je inschrijving definitief.
 
Bij inschrijving verklaren de ouders zich akkoord met het opvoedingsproject en het schoolreglement. Die documenten vindt u via het menu multimedia > documenten
broederscholen logo
adres
Broederschool Humaniora
Nieuwstraat 75-91, 9100 Sint-Niklaas
KBO 0415 245 221 RPR Gent, afd. Dendermonde
contact
Secretariaat
03 780 92 00
info@humaniora.broeders.be