Leren leren

Als de klassenraad van oordeel is dat een leerling moet werken aan zijn of haar studiemethode, dan kan hij/zij worden uitgenodigd tot het volgen van sessies leren leren. Onder begeleiding van een leerkracht wordt dan de studiemethode bekeken en op punt gezet.

Op deze manier proberen wij vlugger en efficiënter te reageren op studieproblemen. Wij hopen dan ook hiermee onze leerlingenbegeleiding verder te optimaliseren.
 
Ook in het kader van 'leren leren' blijven de leerlingen van het eerste jaar in september drie en in november twee keer in de avondstudie, waarin de klastitularissen de leerlingen aanleren hoe ze hun lessen moeten instuderen en hoe ze op een efficiënte manier hun school- en huiswerk moeten plannen.  Ook vlak voor de eerste proefwerkperiode werkt de klasleraar in een studie-uur aan het voorbereiden van de proefwerken.
broederscholen logo
adres
Broederschool Humaniora
Nieuwstraat 75-91, 9100 Sint-Niklaas
KBO 0415 245 221 RPR Gent, afd. Dendermonde
contact
Secretariaat
03 780 92 00
info@humaniora.broeders.be