Locatie van de school in de stad

Bereikbaarheid

Schoolingang 

De ingang van de school, de bronzen poort in de Nieuwstraat 75, bevindt zich op de markering op de kaart hieronder.  U kan ook binnenkomen langs het Centrale Onthaal van de campus, Nieuwstraat 91.
 
De ingang van de eerstegraadsschool van onze campus vindt u in de Kroonmolenstraat 8. 
 
broederscholen logo
adres
Broederschool Humaniora
Nieuwstraat 75-91, 9100 Sint-Niklaas
KBO 0415 245 221 RPR Gent, afd. Dendermonde
contact
Secretariaat
03 780 92 00
info@humaniora.broeders.be