Remediëringslessen

Voor sommige leerlingen loopt het in de humaniora niet altijd van een leien dakje.
Ziekte, leerproblemen, verkeerde studiemethode en andere moeilijkheden kunnen de resultaten negatief beïnvloeden. Soms volstaat het echter om gedurende een tijdje onder begeleiding eens extra bezig te zijn om terug aansluiting te krijgen bij de klasgroep en de leerstof.

Daarom organiseert de school remediëringslessen Frans, wiskunde en leren leren voor leerlingen van alle graden. Ze worden gegeven tijdens de middagpauze of na de lessen. De begeleidende klassenraad of de vakleerkracht nodigt de leerlingen uit tot deze lessen, indien nodig. De ouders zullen op de hoogte gebracht worden via een brief of een verwijzing in de schoolagenda.
broederscholen logo
adres
Broederschool Humaniora
Nieuwstraat 75-91, 9100 Sint-Niklaas
KBO 0415 245 221 RPR Gent, afd. Dendermonde
contact
Secretariaat
03 780 92 00
info@humaniora.broeders.be