Onderwijsaanbod - derde graad

We bieden de volgende studierichtingen aan:
  • economie - moderne talen (EMT)
  • economie - wiskunde (EW)
  • economie - wetenschappen (EWE)
  • moderne talen - wetenschappen (MTWE)
  • wetenschappen - wiskunde (WEW6 met 6 uur wiskunde per week, WEW8 met 8 uur wiskunde per week)
  • Latijn - moderne talen (LMT)
  • Latijn - wiskunde (LW6)
  • Latijn - wiskunde met 8 uur wiskunde per week (LW8)
CLIL (Content and Language Integrated Learning) is een onderwijsmethode waarbij leerlingen een zaakvak (zoals economie) via een andere taal kunnen volgen.  De keuze voor een Nederlandstalig traject blijft vanzelfsprekend ook mogelijk. Klik door naar onze CLIL-pagina voor meer informatie. 
 
Wenst u meer informatie over STEM, klik dan door naar onze STEM-pagina.  
 
We herschikten onze lessentabellen om aan alle leerlingen een aanbod keuzemodules te kunnen bieden. Vanaf 2018-2019 bieden we die zowel aan onze 5dejaars als onze 6dejaars. Klik door naar de keuzemodules-pagina voor meer informatie.
 
Hieronder vindt u de lessentabel voor het 5de en 6de jaar. Als er een aanduiding staat als "2/1", betekent dit 2 uur in het 5de jaar en 1 uur in het aansluitende 6de jaar.
 
 EMTEWEWEMTWEWEW6WEW78LMTLW6 LW7/8
godsdienst22222222
 2
Nederlands44444444
 4
geschiedenis22222222
 2
lichamelijke opvoeding22222222
 2
economie (mogelijkheid CLIL)
444      
toegepaste economie 1       
Latijn      44
 4
Frans43343343
 3
Engels32232232
 2
Duits2
2


2

 
Spaans1  
  1  
fysica 12222 1
 1
biologie 11/21/222 1
 1
chemie 12222 2/1
 1
chemie/fysica
       0/1  
wetenschappen2     2  
aardrijkskunde112/12/12/12/111 1
STEM (mogelijkheid CLIL)
    1/2    
wiskunde364467/8
36
 7/8
keuzemodules (mogelijkheid CLIL)22222222
 2
          
totaal3232323232323232 32/33
 


broederscholen logo
adres
Broederschool Humaniora
Nieuwstraat 75-91, 9100 Sint-Niklaas
KBO 0415 245 221 RPR Gent, afd. Dendermonde
contact
Secretariaat
03 780 92 00
info@humaniora.broeders.be