Studie-aanbod in onze Humaniora

Onze school biedt richtingen aan die vergelijkbaar zijn met de vroegere moderne en klassieke humaniora. Alle leerjaren (van het eerste tot en met het zesde) kunnen worden gevolgd. Ze worden ingedeeld in drie graden; elke graad omvat twee leerjaren. Voor sommige studierichtingen bieden we CLIL aan (Content and Language Integrated Learning). We hebben ook een uitgebreid aanbod  STEM (Science, Technology, Engineering & Mathematics).

Hieronder ziet u een schematisch overzicht van de schoolstructuur. 
De pijlen duiden de haalbare overgangen aan. Sommige overgangen gaan probleemloos, voor andere is soms extra studie vereist (bij voorbeeld wanneer een economische richting wordt gekozen in de derde graad en je voordien geen economie kreeg). Vanuit een richting waarin Latijn aan bod komt, kan in principe naar elke andere richting worden overgestapt in de volgende graad.

U kan ook nakijken welke vakken in de verschillende richtingen aan bod komen (inclusief het aantal uren per week). Klik hieronder voor meer informatie:
  • eerste graad (eerste en tweede leerjaar)
  • tweede graad (derde en vierde leerjaar)
  • derde graad (vijfde en zesde leerjaar)
  • CLIL (Content and Language Integrated Learning)
  • STEM (Science, Technology, Engineering & Mathematics).

broederscholen logo
adres
Broederschool Humaniora
Nieuwstraat 75-91, 9100 Sint-Niklaas
KBO 0415 245 221 RPR Gent, afd. Dendermonde
contact
Secretariaat
03 780 92 00
info@humaniora.broeders.be