Informatie voor laatstejaars en andere studiekiezers  

Wat doen we op school rond studiekeuzebegeleiding?

6dejaars 

 • info-avond voor de ouders in oktober
 • informatiesessie van 2 lesuren voor onze leerlingen in november, begeleid door onze CLB-medewerker 
 • mogelijkheid om de SID-IN bij te wonen met een bus van de scholengemeenschap
 • begeleiding door de klassenleraar om tot een goede studiekeuze te komen, aan de hand van werkbundels (vanaf november)
 • stimulans om openlesdagen en opendeurdagen bij te wonen
 • klassenraad die een advies rond de studiekeuze uitspreekt in mei
 • oudercontact specifiek rond studiekeuze in mei
 • mogelijkheid tot een individueel gesprek met een CLB-medewerker
 • leerlingen hebben via SchoolOnline toegang tot informatie over het hoger onderwijs

2de- en 4dejaars

 • informatiesessie tijdens de lesuren voor onze leerlingen, begeleid door onze coördinator 1ste/2de graad
 • begeleiding door de coördinator en/of de klassenleraar om tot een goede studiekeuze te komen, aan de hand van een informatiebundel
 • klassenraad die een advies rond de studiekeuze uitspreekt in mei
 • oudercontact specifiek rond studiekeuze in mei
 • info-avond voor de ouders in mei
 • mogelijkheid tot een individueel gesprek met een CLB-medewerker

  Bekijk hier de informatiesessie over de studiekeuze van het vierde naar het vijfde middelbaar.
   

broederscholen logo
adres
Broederschool Humaniora
Nieuwstraat 75-91, 9100 Sint-Niklaas
KBO 0415 245 221 RPR Gent, afd. Dendermonde
contact
Secretariaat
03 780 92 00
info@humaniora.broeders.be