Rechtstreekse telefoonnummers

Indien u een specifieke vraag hebt, dan vindt u hieronder de rechtstreekse telefoon- en faxnummers van enkele personeelsleden.
 
Als u via e-mail contact wil opnemen, dan kan dat via het contactformulier dat u vindt in het menu contact.
 
 

Directie

    telefoon fax
Lode Corveleyn 
directeur 1ste graad
  03 361 16 61 03 780 92 27
Jean Pierre Van de Vijver 
administratief directeur 2de-3de graad

03 780 92 01 03 780 92 06
Kristof De Lange 
pedagogisch directeur 2de-3de graad
  03 780 92 08 03 780 92 06


Coördinatie

    telefoon fax
Lieven De Wolf 
coördinator 1ste-2de graad, coördinator taalbeleid
  03 780 92 05 03 780 92 07


Leerlingenbegeleiding

    telefoon fax
Carmen Biesemans 
leerlingenbegeleidster
  03 780 92 00 03 780 92 07
Joke Van Doorne 
leerlingenbegeleidster
  03 780 92 00 03 780 92 07
Es ra Nesrin Tatar
Leerlingenbegeleidster 
   03 780 92 00  03 780 92 07


Secretariaatsmedewerkers

    telefoon fax
Cindy Bocklandt 
boekhouding
  03 780 92 22 03 780 92 07
Ilse Cleyman 
leerlingensecretariaat eerste graad, leerlingenadministratie, leerlingenbegeleiding

03 361 16 64 03 780 92 07
Lieven De Wolf 
leerlingenadministratie, leerlingenbegeleiding, ICT
  03 780 92 05 03 780 92 07
Tineke Foubert 
leerlingenadministratie

03 780 36 47 03 780 36 49
Annemie Mortier
leerlingensecretariaat eerste graad, leerlingenadministratie
  03 361 16 61 03 780 92 07
Katrijn Van Hooste
leerlingensecretariaat tweede-derde graad, lockers, verzekeringen
  03 780 92 06 03 780 92 07
Ilse Ryssen 
personeelszaken
  03 780 36 44 03 780 36 49
Toon van Damme
leerlingensecretariaat 2de-3de graad, leerlingenadministratie, afwezigheden 2de-3de graad
 
 03 780 92 04
03 780 92 07
Sophie Van Dorsselaer 
leerlingensecretariaat 2de-3de graad, algemene organisatie, EHBO
   03 780 92 02 03 780 92 07
Caroline Van Duyse 
leerlingensecretariaat, boekenverantwoordelijke, schoolrekening

03 780 92 03 03 780 92 07
Luc Van Halen 
coördinatie secretariaat, drukkerij

03 780 92 26 03 780 92 07
Katleen Van Nauw 
leerlingensecretariaat eerste graad, leerlingenadministratie
  03 361 16 62 03 780 92 07
Mieke Verschelden 
leerlingensecretariaat eerste graad, leerlingenadministratie, afwezigheden 1ste graad
  03 361 16 63 03 780 92 07
broederscholen logo
adres
Broederschool Humaniora
Nieuwstraat 75-91
9100 Sint-Niklaas
contact
Secretariaat
03 780 92 00
info@humaniora.broeders.be