ICT-gebruik in de lessen

ICT (informatie- en communicatietechnologie) lijkt wel het toverwoord in het moderne onderwijs. We proberen het gebruik van computers in de lessen dan ook hoog in het vaandel te dragen.

Algemeen

Onze computerlokalen kunnen door de leerkrachten makkelijk worden gereserveerd. Regelmatig trekken de leerlingen uit alle jaren dan ook naar de pc-klassen of het Open LeerCentrum om er met de computer te werken.
 

Eerste jaar

Leerlingen van het eerste jaar krijgen een basiscursus computergebruik. We organiseren dit door een vijftal keer in het schooljaar een blok 'gewone' lessen te vervangen door een ict-blok.  De leerlingen verwerven hierin een basis op het gebied van bij voorbeeld tekstverwerking, presentaties en internetgebruik. De vaardigheden die ze tijdens deze sessies opdoen, worden tijdens de lesuren verder uitgediept in de vaklessen zoals Nederlands of geschiedenis.
 
Eerstejaars kunnen tijdens de middagpauze ook een cursus dactylografie volgen. 

Tweede graad (derde en vierde jaar)

In de tweede graad staat het vak informatica verplicht op het lessenrooster. De leerlingen leren meer over
  • de computer: hoe steekt hij ineen?
  • tekstverwerking, internet en e-mail, presentaties: we bouwen verder op het eerste jaar
  • rekenblad: we werken met formules en grafieken
  • gegevensbeheer: we maken een eenvoudige databank
  • algoritmen en programmeren: we maken programmaatjes in JavaScript
  • de ethische kant van de informatica.
Wie in het vierde jaar slaagt voor informatica behaalt het Vlaams ICT-Attest (VIA): en erkend officieel document dat bewijst dat de leerling praktisch met de computer kan omgaan.
 

Wiskundelessen

In het secundair onderwijs hoort er in de wiskundelessen gebruik gemaakt te worden van ICT. Vele scholen gebruiken hiervoor vanaf de tweede graad grafische rekentoestellen. Wij doen dat niet. Onze school beschikt over een uitgebreid aantal pc-lokalen, waarvan enkele specifiek voor wiskunde zijn voorbehouden. Vanaf de tweede graad gaan heel wat wiskundelessen dan ook door in computerlokalen, waar de leerlingen wiskunde op de computer kunnen bedrijven en de leerkracht over een computerprojector beschikt om de les te illustreren.

De software die we gebruiken, kan door de leerlingen gratis van het internet worden gehaald, of kunnen we onder licentie legaal aanbieden.

Voor de leerlingen van de derde graad die een richting met een sterk wiskundepakket kiezen, heeft onze school (misschien wel uniek voor een secundaire school in Vlaanderen!) een licentie op het computeralgebrasysteem Maple, een van dé toppakketten voor wiskunde in hoger onderwijs en industrie.

 
Computerinfrastructuur

Onze school heeft voor al deze activiteiten over een uitgebreide en regelmatig gemoderniseerde infrastructuur: we hebben een uitgebreid park chromebooks en laptops, we beschikken computerlokalen met recente pc's, alle klaslokalen zijn uitgerust met projector en pc, er is een performant WiFi-netwerk.
broederscholen logo
adres
Broederschool Humaniora
Nieuwstraat 75-91, 9100 Sint-Niklaas
KBO 0415 245 221 RPR Gent, afd. Dendermonde
contact
Secretariaat
03 780 92 00
info@humaniora.broeders.be