Oudercomité

Het oudercomité is geen eilandje op zich van enkele ouders. Wij vergaderen, als ouders, samen met de directie, een vertegenwoordiging van de leerkrachten en de leerlingenraad!

Het oudercomité probeert de spreekbuis te zijn van de ouders naar directie en leerkrachten toe. De aanwezigheid van de leerlingenraad laat ons toe te horen wat er onder de leerlingen leeften zij horen wat er bij de ouders leeft. Als ouder pogen we hier in te spelen op de bekommernissen, vragen die bij u en ons opkomen i.v.m. met onze schoolgaande kinderen.

We steken een handje toe bij het organiseren van activiteiten, het onthaal gedurende oudercontacten, ...
 

Wat doen we tijdens een oudercomité-vergadering? 

Volgende punten worden besproken.
 • Mededelingen van de voorzitter en de directie: overzicht van de voorbije activiteiten en de plannen voor de toekomst
 • Bespreking wel en wee in de school
 • Activiteiten:
  • Onthaal tijdens info- en oudercontactavonden
  • Pedagogie: organisatie info-avond(en): onderwerp, spreker, ...
  • Eetfestijn: de leden van het oudercomité verzorgen samen met andere geïnteresseerde ouders, leerlingen, leerkrachten en directie jaarlijks en dit met het nodige plezier (zelfs oude rakkers komen nog steeds terug) een eetfestijn dat voor nuttige inkomsten kan zorgen.
De inkomsten worden via het oudercomité aangewend in een aantal projecten voor onze humaniora. Enkele voorbeelden:
   • computerklassen
   • OLC
   • sportactiviteiten
   • LUX
   • ...
Hebt u andere ideeën rond mogelijke activiteiten? Graag een seintje aan de voorzitster.
  • Sport: hulp bij de talrijke naschoolse sportactiviteiten: vervoer, sponsoring, ...
 • Financies
  • Inkomsten: bijdrage ouders, opbrengst eetfestijn
  • Besteding: projecten van de school, onthaal eerstejaars, ...
 • Leerlingenraad: wij luisteren naar de leerlingen en pogen hen te helpen/begeleiden bij hun werking.
 • Varia: behandeling van opmerkingen van ouders, leerkrachten, directie, leerliingen, ...

Wil u graag zelf meewerken? 

Wenst u mee te werken bij een of andere activiteit, of hebt u suggesties voor ons oudercomité?
 
Contacteer voorzitster Tinneke Van Acker
 • via e-mail
 • telefonisch op 0478 50 67 10
 • door een briefje met uw naam, adres en telefoon mee te geven met zoon of dochter (af te geven op het leerlingensecretariaat, met vermelding "oudercomité"). 
broederscholen logo
adres
Broederschool Humaniora
Nieuwstraat 75-91, 9100 Sint-Niklaas
KBO 0415 245 221 RPR Gent, afd. Dendermonde
contact
Secretariaat
03 780 92 00
info@humaniora.broeders.be