Onderwijsaanbod - tweede graad

De volgende studierichtingen kan je bij ons volgen in het derde middelbaar:

  • economische wetenschappen
  • moderne talen
  • natuurwetenschappen
  • Latijn
Deze studierichtingen zijn elk met hun specifieke eindtermen gericht op doorstroom naar het hoger onderwijs. 

De powerpoint van de informatiesessie over de studiekeuze van het derde middelbaar kan je hier bekijken.

Het vierde, vijfde en zesde middelbaar bevinden zich in schooljaar 2021-2022 nog in het 'oude' systeem. 
In het vierde middelbaar kan je bij ons volgende ASO-richtingen volgen.
  • economie A (met 4 uur wiskunde per week)
  • economie B (met 5 uur wiskunde per week)
  • wetenschappen
  • Latijn
Sinds 2016 bieden we in de tweede graad CLIL-onderwijs aan: je volgt dan een vak in een andere taal. Concreet gaat het over geschiedenis, dat je in het Engels kan volgen. Lees meer over CLIL-onderwijs op onze CLIL-pagina.
 
Onze wetenschappers krijgen een uur STEM per week, zowel in het derde als in het vierde jaar. Lees hierover meer op onze STEM-pagina.
 
 

lessentabel derde middelbaar (en vierde vanaf 2022-2023)


economische wetenschappen
moderne talen
natuurwetenschappen
latijn
godsdienst 2 2 2 2
Nederlands 4 5/4 4 4
Frans 4 5/4 4 3
Engels 3/2 3 3/2 3/2
Duits 0/1 1 0/1 0/1
Spaans   0/1     
Latijn      
economie 4 1    
comm. wetenschappen
 1/2    
wiskunde 5 4 5 5
fysica 1 1 2 1
chemie 1 1 2 1
biologie 1 1 2 1
STEM
  1
aardrijkskunde 1 1 1 1
geschiedenis* 2 2 2
digitale vorming 1 1 1 1
plastische opvoeding 1/0 1/0 1/0 1/0
muzikale opvoeding
0/1 0/1 0/1 0/1
lichamelijke opvoeding 2 2 2 2
         
totaal 32 32 32 32
 
*CLIL, dit vak kan je naar keuze in het Engels of Nederlands volgen
1/2 betekent: 1 lestijd in het derde middelbaar en 2 lestijden in het vierde 
broederscholen logo
adres
Broederschool Humaniora
Nieuwstraat 75-91, 9100 Sint-Niklaas
KBO 0415 245 221 RPR Gent, afd. Dendermonde
contact
Secretariaat
03 780 92 00
info@humaniora.broeders.be