Logo Humaniora Color SVG

Evaluatiebeleid

In de Broederschool Humaniora beschouwen we evalueren als een essentieel onderdeel van het leerproces. Onze evaluatie is erop gericht om de ontwikkeling van leerlingen op te volgen, hen te stimuleren in hun leerproces en hen te oriënteren. 

  • We kiezen voor breed evalueren. We beogen een totaalbeeld van de leerling door te evalueren op verschillende manieren en momenten. 

  • We kiezen voor een evaluatieproces waarbij leerlingen zicht krijgen op hun eigen leerproces en kwaliteiten. We willen immers onze leerlingen goed oriënteren en hun zelfregulerend vermogen stimuleren.

  • We kiezen voor een kwalitatieve summatieve evaluatie door systematisch in te zetten op betrouwbaarheid, validiteit en transparantie. 

  • Met betrouwbaarheid bedoelen we dat we zo goed mogelijk het beheersingsniveau van de leerling trachten weer te geven, waarbij het resultaat dus niet samenhangt met een tijdstip of een bepaalde evaluator.

  • Met validiteit bedoelen we dat de evaluatie is afgestemd op de doelen en de onderwijsactiviteiten.

  • Met transparantie bedoelen we dat de leerlingen en ouders weten wanneer en op welke manier er wat wordt geëvalueerd.

  • We kiezen voor een doelbewuste begeleiding en we stemmen ons formatief handelen af op waar de leerlingen staan in hun leerproces. We gebruiken de feedback van leerlingen om te reflecteren op ons eigen handelen.