Logo Humaniora Color SVG

Oud-leerlingenbond

Als onze leerlingen de school na het zesde jaar afstuderen en voor hen een nieuwe wereld begint, willen we de band met onze oud-leerlingen niet verliezen, willen we met hen verbonden blijven door een aantal activiteiten. Wil je graag op de hoogte gehouden worden, stuur je gegevens door naar oudleerlingenbond@humaniora.broeders.be

JOL-dag

Elk jaar de derde zaterdag van november zetten we de deuren van de benedenzaal open om onze jongste oud-leerlingen (laatste 5 promoties) uit te nodigen op school. 

Oudleerlingendag

De eerste zaterdag na de paasvakantie organiseren we de Oud-leerlingendag voor alle oudleerlingen. De leden van de Oudleerlingenbond en de feestjaren krijgen een uitnodiging. 
De eerstvolgende oudleerlingendag gaat door op ZATERDAG 20 APRIL 2024. 
De volgende promotie worden uitgenodigd: '64-'69-'74-'79-'84-'89-'94-'99-'04-'09-'14

Programma:

17.30 uur receptie in de kerk met foto van de feestjaren
19.00 uur uitreiking Kan. De Meesterprijs
19.30 uur feestmaaltijd met koud en warm buffet, dessertenbuffet en koffie.

Voor het dessertenbuffet geven we, voor wie het wenst, een rondleiding door de schoolgebouwen.

Inschrijven doe je door het juiste bedrag vóór 13 april 2024 over te schrijven op rekening:
BE04 7330 6809 4131 van de oud-leerlingenbond Broederschool. Gelieve je naam, promotiejaar en richting te vermelden!

Kanunnik De Meesterprijs

  • historiekE.H. Kanunnik Arthur De Meester (°1862 - +1934) was oud-leerling van BroederschoolHumaniora en Erevoorzitter van de Oud-leerlingenbond van Broederschool Humaniora.Kanunnik De Meester schonk in 1925 een bedrag van 2 miljoen Belgische Franken aan deCongregatie Broeders Hiëronymieten. Het bedrag werd echter als een fonds beheerd doorhet Bisdom Oost-Vlaanderen waar E.H. De Meester secretaris was. Het beheer gebeurdeonder de bijhorende voorwaarde dat er jaarlijks uit de opbrengsten van dit fonds 500Belgische franken uitbetaald zou worden aan een oud-leerling ‘met een kind-rijk gezin’(minstens 4 minderjarige kinderen). De ‘Kanunnik De Meesterprijs’ was zo in het levengeroepen. Dit bedrag werd tot 1941 jaarlijks door het Bisdom uitbetaald aan de OLL-bond.In 1997 hebben Ere Senator, Ferdinand De Bondt (°1923 - +2014) en dhr. Wilfried Maes,beiden oud-leerling van de Broederschool, bij het Bisdom geïnformeerd naar het fonds‘Kanunnik De Meester’ en naar de reden waarom er sinds 1941 geen uitbetalingen meer zijngebeurd. Het resultaat van deze gesprekken was, dat het Bisdom de hoofdsom van 2miljoen Belgische franken heeft overgedragen aan de Oud-leerlingenbond vanBroederschool Humaniora.Het bestuur van de Oudleerlingenbond heeft het geld ontleend aan de toenmalige Inrichtende Macht Onderwijsinstellingen (IMOI)van de Broeders Hiëronymieten, op voorwaarde dat het Schoolbestuur de gelden verder zoubeheren en de jaarlijkse rente van het fonds zou geven aan de OLL-bond. Die zou er één ofmeerdere oud-leerlingen van de Humaniora mee belonen voor een activiteit of een project(van wetenschappelijke aard en/of geïnspireerd of gestoeld op de waarden die bij deopvoeding in de Broederschool werden doorgegeven) waarvoor de oud-leerling zich inzette.De ‘Kanunnik De Meesterprijs’ was opnieuw een feit.
    De prijs wordt tot op heden nog steeds om de twee jaar uitgereikt tijdens de Oud-leerlingenavond van Broederschool Humaniora.
  • Kan. De Meesterprijs 2024:

Dit jaar reikt de oud-leerlingenbond opnieuw de "Kanunnik Arthur De Meesterprijs", een geldprijs van €3000, uit op de oud-leerlingendag (zaterdag 20 april 2024).  Ook U kan kandideren voor deze prijs.

De kandida(a)t(e) moet hiervoor een project indienen met volledige beschrijving van zijn/haar inzet of activiteit en waaraan dit bedrag zal besteed worden.  Dit moet een activiteit van wetenschappelijke of maatschappelijke betekenis zijn, geïnspireerd door de waarden die in de Broederschool  worden doorgegeven. Het volledige reglement kan je in bijlage terugvinden.

Uw voorstel kan digitaal doorgestuurd worden tot 1 april 2024  naar  de secretaris Kristof Slowack, oudleerlingenbond@humaniora.broeders.be

Een jury bestaande uit de voorzitter, de secretaris, en drie 

bestuursleden zullen de voorstellen evalueren.


tijdschrift BAND

Jaarlijks wordt er een tijdschrift samengesteld met artikels over en door oud-leerlingen, aangevuld met foto's van de laatste promotie en de feestjaren op de oudleerlingendag. Wil je het tijdschrift ontvangen, stuur je gegevens door en er wordt je een tijdschrift opgestuurd.

Heb je zin om een artikel te schrijven of mee te werken in de redactieploeg, laat gerust je gegevens achter via oudleerlingenbond@humaniora.broeders.be