Logo Humaniora Color SVG

Studieaanbod

Doorstroomrichtingen en ASO

Net zoals in de eerste graad, zijn ook in de tweede graad heel wat vakken gemeenschappelijk. Afhankelijk van wat je interesseert en waar je goed in bent, kan je dan kiezen voor de studierichting die het best bij jou past.

De modernisering van het secundair onderwijs zet zich voort en heeft ondertussen onze derde graad bereikt. In het derde middelbaar bieden we de richtingen economische wetenschappen, moderne talen, natuurwetenschappen en Latijn aan. Deze studierichtingen zijn elk met hun specifieke eindtermen gericht op doorstroom naar het hoger onderwijs.

Het zesde middelbaar zit in schooljaar 2023-2024 nog in het 'oude' systeem.

Iedere leerling krijgt in de derde graad ongeveer twee derde van de lestijden een gemeenschappelijke basisvorming. Die breid je uit met extra vakken (of meer lestijden van basisvakken) die thuishoren in de belangstellingsdomeinen economie, Latijn, wiskunde, moderne talen en wetenschappen. Al naar gelang je eigen sterktes en interesses, kies je voor een studierichting waarin één of twee belangstellingsdomeinen extra aan bod komen.

CLIL

CLIL staat voor Content and Language Integrated Learning.

Dit is een onderwijsmethode waarbij je een vak in een andere taal krijgt. We hebben het CLIL aanbod uitgebouwd zodat je in elk leerjaar vakken in een andere taal kan volgen. Dit betekent niet dat de les van dat vak volledig in het Engels verloopt. De leerkracht zal Engels én Nederlands gebruiken. Dit zorgt ervoor dat je, terwijl je het vak leert, beter wordt voor Engels. En omgekeerd! Bij de evaluatie primeert het vak. Je leraar zal je stimuleren om daarbij Engels te
gebruiken, maar je mag ook in het Nederlands antwoorden.

Je kan er altijd voor kiezen om niet op het CLIL-aanbod in te gaan en het bewuste vak gewoon in het Nederlands te volgen.

STEM

STEM staat voor Science, Technology, Engineering and Mathematics of wetenschappen, techniek, ingenieurswetenschappen en wiskunde. Scholen zoals de onze die STEM aanbieden, integreren deze vier vakgebieden. We proberen op die manier leerlingen ‘al doende’ warm te maken voor de wetenschappelijk-technologische wereld.

In de tweede graad bieden we in de studierichting natuurwetenschappen één STEM-uur aan. In de derde graad kan je kiezen voor de studierichting wetenschappen-wiskunde, waar ook STEM op het lessenrooster staat. Bovendien kan je, in welke studierichting je ook zit, in de derde graad klasdoorbrekend kiezen voor STEM-projecten in de keuzemodules.

Leerlingen die geboeid zijn door de wereld van wetenschappen en technologie kunnen dus tijdens hun hele humaniora-loopbaan kiezen voor STEM-activiteiten. Ze bereiden zich daarmee deskundig voor op studierichtingen als (toegepaste) ingenieurswetenschappen, architectuur, geneeskunde, biotechnologie, fysica, …

Keuzemodules

Een extra taal leren, verdiepend aan de slag gaan met wetenschappen, je handen gebruiken, …
Zowel in het vijfde als het zesde jaar zal je een module kunnen kiezen uit een uitgebreid en gevarieerd aanbod. Ook CLIL-modules staan op de keuzelijst.

Gedurende twee aansluitende lesuren per week zal je werken rond een onderwerp dat je zelf kiest. Zo kan je ook andere talenten van jezelf ontplooien.

In de keuzemodules geeft de leerkracht niet op de klassieke manier les. Hij of zij gaat samen met jou aan de slag en coacht jou doorheen je leerproces. De leerkracht zal je ook niet op de traditionele manier evalueren. De bedoeling is dus niet dat de evaluatie wordt overheerst door toetsen en proefwerken, maar wel dat je toewerkt naar een eindresultaat: een wetenschappelijk project uitwerken, een optreden geven, een paper schrijven, een presentatie voor een externe jury geven, …