Logo Humaniora Color SVG
Terug naar het overzicht

Economische wetenschappen

Tweede graad > Derde jaar

Als je kiest voor Economische Wetenschappen heb je een sterke interesse voor alle aspecten van het economisch functioneren van het individu, bedrijven en de maatschappij. Via logisch en kritisch redeneren en vanuit concrete maatschappelijke contexten doorgrond je de belangrijkste (bedrijfs)economische concepten en hun onderlinge verbanden.

  • CLIL: Het vak geschiedenis kan je in deze richting naar keuze in het Engels of het Nederlands volgen