Logo Humaniora Color SVG
Terug naar het overzicht

Latijn

Tweede graad > Derde jaar

Als je kiest voor Latijn wil je jezelf verder verdiepen in het taalsysteem van het Latijn. Je bent geprikkeld door het lezen van teksten waardoor de Romeinse cultuur en geschiedenis tot leven komen. Je bent in staat om geordend te denken en wiskundig abstracte begrippen en concepten te hanteren. Via logisch en kritisch redeneren verwerf je complexere leerinhouden en leg je vlot verbanden tussen verschillende leerinhouden.

  • CLIL: Het vak geschiedenis kan je in deze richting naar keuze in het Engels of het Nederlands volgen